Studňové a vodomerné šachty

Vodomerné šachty sú celoplastové valcové nádrže určené na osadenie vodomerov a potrebnej vodovodnej armatúry pod úrovňou zeme všade tam, kde nemožno vodomer umiestniť priamo do budovy alebo kde je vzdialenosť budovy, do ktorej vstupuje vodovodná prípojka, viac ako 10 m od hranice pozemku (nehnuteľnosti). Vodomerná šachta sa umiestňuje obvykle na neverejnom pozemku pri hranici s pozemkom verejným. Plastové vodomerné šachty vyrábame z polypropylénových dosiek, vo vnútri sú umiestnené schody.

Výhody plastových vodomerných šácht:

  • ✔ dlhá životnosť
  • ✔ zaručená vodotesnosť
  • ✔ jednoduchá manipulácia - nízka hmotnosť
  • ✔ minimálne obstarávacie náklady
  • ✔ rýchle dodanie

Studňové a vodomerné šachty sú vyrobené z polypropylénu technikou zvárania. V šachte sa nachádzajú plastové nášľapy na bezpečný vstup. Plastová šachta sa môže použiť aj ako vstupný priestor vŕtaných studní na umiestnenie čerpadla a armatúry do vrtu. Šachty na vŕtané studne sú určené pre jednoduché napojenie rozvodov ako je čerpadlo, vodomer, závlahový systém, armatúry a prídavné zariadenia. Plastové studňové šachty majú výhodu oproti betonovým v oveľa jednoduchšom osadení - šachtu na vrt osadia dvaja ľudia.

Na požiadanie zákazníka vieme vyrobiť studňové a vodomerné šachty v rôznych rozmerov, podľa potreby aj na viac vodomerov, či čerpadiel.

V prípade ak Vás zaujíma cena, alebo bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:

Cenová ponuka     alebo     0907 777 887

Fotogaléria

Studňová šachta
Studňová šachta
Vodomerná šachta
Studňová šachta
Studňová šachta