Domové čistiarne odpadových vôd EKO

Plastové balené domové čistiarne odpadových vôd (ČOV) typu EKO 5 až EKO 50 (systém "SBR") sú určené na dôkladné vyčistenie odpadových vôd. Tieto čističky vyrábame v rôznych veľkostiach, preto sú ideálne na napojenie kanalizačnej sieti z rodinného domu, obytnej budovy, radovej zástavby či bytovky. Splaškovú odpadovú vodu dôkladne spracujú aj z ubytovacích zariadení, z reštaurácii, škôl či výrobných zariadení a podnikov. Vďaka splneniu prísnych noriem sa takto vyčistená odpadová voda vypúšťa do povrchových, alebo podzemných vôd. Samozrejme sa môže využiť aj na zavlažovanie trávnikov a okrasných záhrad, prípadne sa môže po prejdení cez filtráciu opäť použiť na splachovanie toaliet.

Domové čistiarne odpadových vôd EKO sú projektované a vyrobené v zmysle prísnych požiadaviek európskej normy EN 12566-3. Tieto čističky odpadových vôd zabezpečujú biologické odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd a foriem dusíka na garantované hodnoty podľa platných noriem a predpisov v SR a EÚ.

Zabezpečíme dovoz, osadenie a montáž ČOV v rámci celého Slovenska. Záručný aj pozáručný servis je samozrejmosťou.

Výhody našich čistiarní odpadových vôd (ČOV):

  • ✔ automatická prevádzka s minimálnymi nárokmi na obsluhu
  • ✔ vysoká účinnosť v odstránení organických látok, prípadne amoniakálneho dusíka z odpadových vôd
  • ✔ dlhá životnosť technologického vybavenia ČOV vďaka použitiu kvalitného zariadenia
  • ✔ zabezpečenie funkcie ČOV v rôznych klimatických podmienkach, okrem iného aj v studenom klimatickom pásme, bez tvorby zápachov a aerosólov
  • ✔ vysoká flexibilita prevádzky ČOV pri nerovnomernom hydraulickom a látkovom zaťažení
  • ✔ nízka spotreba elektrickej energie

Spôsob fungovania čističky odpadových vôd EKO

Biologická čistiareň typu EKO zabezpečuje čistenie splaškových odpadových vôd produkovaných pri užívaní rodinných domov resp. škôl, reštaurácií, hotelov a pod. v zmysle zadaných parametrov. Ide o SBR reaktor, ktorý je navrhnutý ako aktivácia s karbonizáciou prostredníctvom nitrifikačnej periódy a biologickej eliminácie fosforu - asimiláciou do biomasy. Čistiareň EKO je charakteristická tým, že pracuje cyklicky, kde sa periodicky opakuje fáza postupného napúšťania s prevzdušňovaním - s procesom nitrifikácie, sedimentácie a následné odčerpanie vyčistenej vody z reaktora.

1. Nitrifikačná fáza čistenia:

V nitrifikačnej zóne dochádza k biochemickej oxidácii amoniaku z odpadovej vody na dusičnany. Nitrifikačná nádrž je prevzdušňovaná prevzdušňovacími elementmi, ktorým dodáva vzduch dúchadlo a tento je vháňaný do reaktora.

2. Sedimentačná fáza čistenia:

Po procesoch nitrifikácie nasleduje fáza sedimentačná, kde sa oddelí vyčistená voda s aktivovaným kalom. Táto fáza vlastne nahrádza dosadzovaciu nádrž.

3. Vyprázdňovacia fáza:

Po sedimentácii nasleduje vyprázdňovacia fáza, kedy sa vyčistená voda odčerpá z reaktora. Reaktor je pripravený na začatie napúšťania znečistenej odpadovej vody a tým začne ďalší čistiaci cyklus. Tento cyklus čistenia môže mať periódu 24 - hodinovú, resp. 12 – hodinovú. Závisí to od charakteru prevádzky, veľkosti reaktora, recipientu a pod.. Podľa miestnych podmienok dodávateľ čističky nastaví zapínanie jednotlivých zariadení ČOV na časových spínacích hodinách v riadiacom rozvádzači tak, aby boli splnené všetky parametre čistenia a vypúšťania odpadových vôd.

Dokumenty na stiahnutie:

- Domová čistiareň EKO - Pracovný režim (34 kB)
- Domová čistiareň EKO 5 - Technologická schéma (57 kB)
- Domové čističky EKO - Typy a rozmery (222 kB)

V prípade ak Vás zaujíma cena čistiarní odpadových vôd, alebo chcete bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:

Cenová ponuka     alebo     0907 777 887

Čistiarne odpadových vôd od 5 do 50 EO

Čistiareň odpadových vôd od 5 do 50 EO
Čistička odpadových vôd od 5 do 50 EO
ČOV od 5 do 50 EO
Domová čistiareň od 5 do 50 EO
Domáca čistička od 5 do 50 EO
ČOVka od 5 do 50 EO
Čistiareň odpadových vôd od 5 do 50 EO
Čistiareň odpadových vôd od 5 do 50 EO
Čistiareň odpadových vôd od 5 do 50 EO
Čistiareň odpadových vôd od 5 do 50 EO
Čistiareň odpadových vôd od 5 do 50 EO
Čistiareň odpadových vôd od 5 do 50 EO
Čistiareň odpadových vôd od 5 do 50 EO

Čistiarne odpadových vôd nad 50 EO

Čistiareň odpadových vôd nad 50 EO
Čistiareň odpadových vôd nad 50 EO
Čistiareň odpadových vôd nad 50 EO
Čistiareň odpadových vôd nad 50 EO
Čistiareň odpadových vôd nad 50 EO
Čistiareň odpadových vôd nad 50 EO