Nádrže a žumpy

Nádrže a žumpy sú uzatvorené nádoby z plastu, polypropylénu, s hrúbkou steny 5- 10 mm. Sú vyrobené ako jeden celok, technikou zvárania, určené sú k zabudovaniu do zeme. Môžu však stáť aj samostatne, na povrchu. Majú horný poklop, podoprený výstuhou, po obvode sú vystužené rebrami. Dosadenie sa prevádza na rovný betónový podklad. Nádrž alebo žumpa s objemom viac ako 4 m3 musí byť po obvode obetónovaná, z dôvodu bočného tlaku zeminy. Plastové nádrže s menším objemom stačí obsypať preosiatou zeminou tak, aby nedošlo k narušeniu steny ostrým kameňom. Pri zasýpaní je nutné nádrž rovnomerne napĺňať vodou. Pri výskyte spodnej vody je nutné obetónovať všetky nádrže, aby nedošlo ku deformácii alebo vytlačeniu prázdnej nádrže.

Výhody plastových nádrží a žúmp

  • ✔ výhodou plastových nádrží oproti nádržiam betónovým je predovšetkým lepšia manipulácia.
  • ✔ plastové nádrže a žumpy sa vyznačujú dlhou životnosťou.
  • ✔ výhodou je nízka hmotnosť plastových žúmp a nádrží, možno ich osadiť bez pomoci bagra či žeriavu.
  • ✔ plastové nádrže sú odolné voči agresívnym látkam.

Povrch nádrží a žúmp, ktoré nie sú v zelenom páse a majú byť prejazdné, je potrebné prekryť betónovými doskami. Tieto je treba uložiť na betónový veniec po obvode nádrže či žumpy. Nosnosť dosiek sa riadi schodnosťou a zjazdnosťou terénu. V žiadnom prípade nesmie nádoba prenášať zaťaženie zakrytia.

V prípade ak Vás zaujíma cena žúmp a plastových nádrží, alebo chcete bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:

Cenová ponuka     alebo     0907 777 887

Fotogaléria

Žumpy
Žumpa
Žumpy a nádrže
Plastové nádrže
Žumpy a nádrže
Plastová nádrž
Žumpy a nádrže
Žumpy a nádrže
Žumpy a nádrže
Žumpy a nádrže
Nádrž
Žumpa