Lapače tukov OT

Lapače tukov, tiež známe pod názvom odlučovače tukov, sú určené pre zachytenie olejov, mastí a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z potravinárskych, reštauračných a kuchynských prevádzok, ako aj zo zariadení spoločného stravovania a firiem zaoberajúcich sa spracovaním mäsa a mäsových výrobkov. Lapač tukov zachytí a vyzráža tuky, čím ochráni všetky časti kanalizačnej siete ako odpadové rúry či čističky, pred zanesením a upchatím.

Lapače tukov - výhody

  • ✔ Montáž je jednoduchá a nároky na obsluhu minimálne
  • ✔ Náklady na obstaranie a prevádzku sú nízke
  • ✔ Vodotesnosť lapačov je zaručená
  • ✔ Vďaka dlhej životnosti, odolnosti materiálu a nízkej hmotnosti sú naše odlučovače tukov univerzálne a vydržia vám mnoho rokov

Popis a funkcia odlučovača tukov

Lapač tukov sa skladá z nádrží, v ktorých sú deliacimi stenami vytvorené jednotlivé funkčné časti. Prítokový priestor slúži k rozrážaniu prítokového prúdu a je vytvorený usmerňovacou stenou, ktorá má za úlohu rovnomerne rozdeliť prítokový prúd.

Usadzovacia časť slúži v prvom rade na usadenie sedimentujúcich častíc. Z časti prebieha v tomto priestore aj odlučovanie tukov. Takto zachytený kal sa ukladá v kalovej časti na dne usadzovacieho priestoru. Odpadová voda z usadzovacieho priestoru lapača tukov preteká do ďalšej funkčnej časti zariadenia, konkrétne do odlučovacej časti a ďalej do odtokového priestoru. Otvorom na dne a odpadovou šachtou odlučovača tukov už následne odteká vyčistená voda z lapača tukov do kanalizačnej siete. Vo vrchnom priestore odtokovej šachty je možné na želanie klienta, osadiť odbernú šachtu na odber vzoriek pre priebežnú kontrolu kvality vyčistenej vody.

Vrchná časť lapača tukov je prikrytá pevným krytom z plastu. Vstup do zariadenia je možný cez tento odoberateľný kryt, alebo cez vstupné šachty. Vstupné šachty je možné zakryť podľa umiestnenia lapača (pojazdná komunikácia, zelený pás, chodník, ...) buď poklopom zplastu, oceľe, alebo ťažkým liatinovým poklopom.

V prípade ak Vás zaujíma cena lapača tukov z našej výroby, alebo chcete bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:

Cenová ponuka     alebo     0907 777 887

Fotogaléria

Lapače tukov
Lapač tukov
Odlučovače tukov