Naše služby

Spoločnosť Ormont s.r.o. patrí v oblasti výroby plastových zariadení a ochrany životného prostredia medzi renomované spoločnosti s mnohoročnými skúsenostiami.

Na základe vašich požiadaviek pre vás navrhneme optimálne riešenie a prevedieme prepočet technológie. V najkratšom možnom termíne Vám bezplatne spracujeme podrobnú cenovú ponuku tak, aby ste sa mohli rozhodnúť o ďalšom postupe a prípadne ju porovnať s našou konkurenciou. Ihneď po obdržaní Vašej objednávky si s Vami dohodneme pevný termín realizácie (montáže). Následne dodáme produkt a zabezpečíme realizáciu a montáž diela. Nezabúdame ani na skúšobnú prevádzku dodaných produktov a na všetky naše výrobky poskytujeme záručný a pozáručný servis. Naše výrobné priestory sú vybavené najnovšou technikou.

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme dopravu výrobkov po celom Slovensku vlastnými dopravnými prostriedkami alebo prostredníctvom našich partnerov. Mimo dodania zabezpečujeme tiež technický a technologický servis zariadení.

Zváraním konštrukcií z termoplastov vyrábame:

- Čistiarne odpadových vôd
- Odlučovače ropných látok
- Lapač tukov
- Nádrže a žumpy
- Studňové alebo vodomerné šachtu
- Čerpacie šachty
- Kúpacie kade
- Potrubné rozvody a oplastovanie nádrží
- Boxy pre psov
- Výrobky z plastov

Na zakázku vyrábame aj atypické výrobky podľa požiadaviek zákazníka, okrem iného napríklad: poklopy na mieru, plastové sudy, bedne, vane a rôzne kryty.