Čerpacie šachty

Plastové čerpacie šachty sa používajú na prečerpávanie splaškovej odpadovej vody v miestach, kde nemožno využiť gravitačnú kanalizáciu. Ďalej u objektov, kde je v obci alebo v jej časti vybudovaná tlaková kanalizácia. Veľkosť prečerpávacej šachty a jej technologické vystrojenie je závislé na charaktere objektu. Čerpacie šachty pre RD sú štandardne vybavené jedným kalovým čerpadlom. U väčších objektov sú prečerpávacie nádrže vybavené dvoma a viac kusmi kalových čerpadiel.

Prečerpávacia šachta je kruhová celoplastová nádrž vyrobená technikou zvárania polypropylénových dosiek. Na vrchu nádrže je plastový poklop, v prípade potreby je možné použiť liatinový poklop, pojazdný alebo nepojazdný, ktorý môže byť zaistený uzamykateľným zámkom. Čerpacia šachta je vybavená komplexnou technológiou s kvalitnými čerpadlami. Pri nátoku do nádrže je osadený perforovaný kôš na zachytávanie hrubých a plávajúcich nečistôt. V ČŠ sú namontované jedno alebo dve kalové čerpadlá (podľa požiadavky investora).

V prípade ak Vás zaujíma cena, alebo bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:

Cenová ponuka     alebo     0907 777 887

Fotogaléria

Čerpacia šachta
Prečerpávacia šachta
Čerpacia šachta
Čerpacie šachty
Prečerpávacie šachty
Čerpacia šachta